Ježíš Kristus žije

Jistota spasení

1500014837-picsay

Jistota spasení – NIKDY Neobviňuj BOHA

  • Nemáš jistotu spasení?

Možná i Tebe trápí podobná nejistota ohledně tvého vztahu s Pánem. Mnozí křesťané vyznávají Krista a věrně učí Jeho slovo, přesto nemají jistotu, že v nich přebývá, a že kdyby dnes zemřeli, šli by k němu do nebe. Co ty? Jsi si naprosto jistý, že půjdeš do nebe? Můžeš to říci bez nejmenšího zrnka pochybnosti?

Stát se křesťanem znamená přijmout Ježíše Krista skrze víru jako dar a důkaz Boží lásky a odpuštění. Důsledkem je trojitá oddanost jedné osobě – Ježíši Kristu. Předáváme se mu celou svou osobou, tj rozumem, city i vůlí.

  • Rozvedieme dôležité princípy, ktoré Ti istotu môžu dať.

– křesťanská jistota zahrnuje ROZUM

Křesťanství se zakládá na historických faktech, podložených několika staletími zkoumání a bádání. Ježíš Kristus je největší osobností dějin lidstva. Ježíš přišel se obětoval za nás na kříži.

– křesťanská jistota zahrnuje CITY

Člověk je citově založen tvor a city jsou součástí všeho co dělá, ale neměli bychom je vyhledávat nebo se je snažit vyvolat pomocí vzpomínek na zážitky z minulosti. Začátek i průběh křesťanského života je založen na víře a ne na pocitech.

  • Přijetí Krista každý prožívá jiným způsobem.

– křesťanská jistota zahrnuje i vůli

Je několik důvodů, proč se lidé zdráhají svěřit život Kristu:

a) někteří se bojí, že Bůh změní jejich plány a vezme jim všechno potěšení. Přitom si neuvědomují jak moc je Bůh miluje a chce pro ně pouze to nejlepší

b) jiným brání intelektuální hrdost, pýcha nebo zvůle

c) další se bojí, že se budou muset vzdát svého postavení

  • Nakonec máte trojité ujištění o Vašem spasení

– vnější – hodnověrné Boží Slovo

– vnitřní ujištění a svědectví Ducha

– změněný život každého, kdo přijme Krista

 ISTOTA SPASENIA – SK 60